השקעות בחברות וטכנולוגיות

השקעות בחברות וטכנולוגיות

לאורך שנות פעילותה הקמנו חברות רבות פרי יוזמתנו  ובמסגרת פעילות זו קידמנו טכנולוגיות רבות הן במסגרת החברות הבנות והן ישירות.
קידום הטכנולוגיות והחברות נעשה על ידנו באופן אקטיבי תוך מעורבות מלאה שלנו עם היזם או המפתח , החל משלב הפיתוח , דרך הגדרת המוצר והיעדים , ניהול אקטיבי מלא של החברה , פיתוח עסקי , מימון והשקעות  וחדירה לשווקים בינלאומיים.
אנו גאים לציין שהרב המוחלט של החברות והטכנולוגיות בהם השקענו הצליחו והפכו למובילות , רווחיות וחלקן נמכרו בהצלחה.

פעילות זו אף התגבשה לידי קרן טכנולוגיות אשר הקמנו – FUTURE GATE

אשר נוסדה על ידי וירומטל ביחד עם חברת CYBER STEP  מאנגליה כקרן להשקעה בטכנולוגיות איכות סביבה מתקדמות.

עם הקמתה הייתה FUTURE GATE חלוצה בתחום קרנות ההון סיכון אשר התמחו באיכות הסביבה.
הקרן פעלה במודל השקעה ייחודי המשלב אחזקות בשיעור גבוה מאד בחברות הקרן יחד עם ניהול אקטיבי של החברות.